Chi trả an sinh không dùng tiền mặt: Tiện lợi nhưng cần lộ trình phù hợp

Chi trả an sinh không dùng tiền mặt: Tiện lợi nhưng cần lộ trình phù hợp

02/10/2023 | 02:11 PM
Năm 2023, TP. Hội An triển khai thí điểm chi trả chế độ chính sách không dùng tiền mặt cho gần 1.400 người có công và bảo trợ xã hội có điều kiện chuyển đổi tại phường Minh An và xã Cẩm Thanh. Đây là chủ trương thể hiện sự thúc đẩy chuyển đổi số cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực thi chính sách an sinh xã hội.
Hội nghị “Công an thành phố lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2023

Hội nghị “Công an thành phố lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2023

28/09/2023 | 07:59 AM
Ngày 26/9, tại hội trường UBND phường Cẩm Châu, Công an thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An đã tổ chức Hội nghị “Công an thành phố lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2023. Đông đảo lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam thành phố; đại biểu các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy, Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị Công an tỉnh, tập thể lãnh đạo Công an thành phố, chỉ huy các Đội nghiệp vụ, Công an các xã phường cùng và 200 đại biểu Nhân dân trên địa bàn thành phố tham dự.
Lãnh đạo thành phố Hội An thăm ngành quản lý đất đai nhân ngày 3.10

Lãnh đạo thành phố Hội An thăm ngành quản lý đất đai nhân ngày 3.10

04/10/2023 | 08:44 AM
Sáng 3.10, đồng chí Nguyễn Minh Lý – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cùng lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND thành phố, thay mặt Thành uỷ – HĐND – UBND – UBMTTQ thành phố đã đến thăm và chúc mừng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hội An nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Ngành Quản lý đất đai Việt Nam (03/10/1945 – 03/10/2023).