Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

 1. Lĩnh vực:
  • Thi đua - khen thưởng
 2. Trình tự thực hiện:
  • Bước 1: Công chức Phòng Nội vụ làm nhiệm vụ tại Bộ phận một cửa-Trung tâm Hành chính công cấp huyện tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ. + Trường hợp hồ sơ đảm bảo: công chức tiếp nhận hồ sơ, in giấy tiếp nhận hồ sơ. + Trường hợp hồ sơ không đảm bảo: hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).
  • Bước 2: Hồ sơ sau khi tiếp nhận được chuyển hồ sơ về Phòng Nội vụ thẩm tra, giải quyết.
  • Bước 3: Phòng Nội vụ dự thảo văn bản trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện xem xét, quyết định. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện viết bằng, đóng dấu, bỏ khung.
  • Bước 4: Tổ chức nhận kết quả: Đến ngày hẹn tổ chức nhận quyết định khen thưởng và hiện vật tại Bộ phận một cửa-Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  20 Ngày làm việc
  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa-Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
  Nộp qua bưu chính công ích
  20 Ngày làm việc
  Nộp hồ sơ cho Bộ phận một cửa-Trung tâm Hành chính công cấp huyện thông qua hệ thống bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cấp trình khen thưởng
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Văn bản đề nghị (kèm theo danh sách các các nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của cấp trình khen.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Báo cáo thành tích của các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, trong báo cáo thành tích phải nêu rõ nội dung phát minh, sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học, công nghệ, sáng tác hoặc sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong trường hợp đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Công dân Việt Nam
  • Cán bộ, công chức, viên chức
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Phòng Nội vụ
  • Sở Nội vụ - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • Ủy ban nhân dân cấp Huyện
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (phòng Nội vụ) hoặc qua hệ thống bưu chính
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  15/2003/QH11
  - Luật Thi đua, Khen thưởng
  2003-11-26
  39/2013/QH13
  Lu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởngật 39/2013/QH13
  2013-11-16
  47/2005/QH11
  Luật
  2005-06-14
  91/2017/NĐ-CP
  Nghị định 91/2017/NĐ-CP
  2017-07-31
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • Chủ thể là cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin