Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 1. Lĩnh vực:
  • Lưu thông hàng hóa trong nước
 2. Trình tự thực hiện:
  • + Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá xin đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế (Phòng Kinh tế - Hạ tầng) thuộc UBND cấp huyện nơi thương nhân đề nghị mở địa điểm kinh doanh.
  • + Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế (Phòng Kinh tế - Hạ tầng) nơi doanh nghiệp đóng trụ sở xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện theo quy định Phòng Kinh tế (Phòng Kinh tế - Hạ tầng) sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  15 Ngày làm việc
  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định Phòng Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.
  Nộp qua bưu chính công ích
  15 Ngày làm việc
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  + Văn bản đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  + Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp (Bản sao);
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  + Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 1
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Doanh nghiệp
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Phòng Kinh tế
  • Phòng Kinh tế và Hạ tầng
  • Sở Công Thương - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Bộ phận một cửa cấp huyện
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (sửa đổi, bổ sung)
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  08/2018/NĐ-CP
  Nghị định 08/2018/NĐ-CP
  2018-01-15
  09/2012/QH13
  LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
  2012-06-18
  21/2013/TT-BCT
  Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
  2013-09-25
  67/2013/NĐ-CP
  Nghị định 67/2013/NĐ-CP
  2013-06-27
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • a) Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật; b) Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 (Bán thuốc lá) Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 ; c) Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin