Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

 1. Lĩnh vực:
  • Lưu thông hàng hóa trong nước
 2. Trình tự thực hiện:
  • Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.
  • Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng: + Thương nhân bán lẻ rượu nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng. + Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét và cấp lại giấy phép theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. + Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng phải có văn bản yêu cầu bổ sung.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  07 Ngày làm việc
  Nộp trực tuyến
  7 Ngày làm việc
  Nộp qua bưu chính công ích
  07 Ngày làm việc
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Trường hợp cấp lại do giấy phép hết thời hạn hiệu lực
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Hồ sơ cấp lại đối với trường hợp này được thực hiện như quy định đối với trường hợp cấp mới;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 1
  Trường hợp cấp lại Giấy phép do bị mất, bị hỏng:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  (1) Đơn đề nghị cấp sửa đổi Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  (2) Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép đã được cấp (nếu có);
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 1
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Doanh nghiệp
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Phòng Kinh tế
  • Phòng Kinh tế và Hạ tầng
  • Sở Công Thương - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Bộ phận một cửa cấp huyện
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Giấy phép bán lẻ rượu (cấp lại do mất, hỏng)
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  Nghị định 105/2017/NĐ-CP
  Về kinh doanh rượu
  2017-09-14
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • a) Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật b) Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng. c) Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
 14. Từ khoá:
  • Lưu thông hàng hóa trong nước
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin