Tuyển sinh trung học cơ sở

 1. Lĩnh vực:
  • Giáo dục trung học
 2. Trình tự thực hiện:
  • Đối tượng tuyển sinh là người đã hoàn thành chương trình tiểu học.
  • Tuyển sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.
  • Sở giáo dục và đào tạo quyết định tổ chức tuyển sinh trung học cơ sở.
  • Phòng giáo dục và đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
  • Trường trung học cơ sở thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của phòng giáo dục đào tạo về công tác tuyển sinh
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  Theo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm Khác
  Nộp trực tuyến
  Theo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm Khác
  Nộp qua bưu chính công ích
  Theo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm Khác
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Bản sao giấy khai sinh hợp lệ
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Công dân Việt Nam
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Cơ sở giáo dục phổ thông
  • Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Quảng Nam
  • Phòng Giáo dục và Đào tạo
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • Sở Giáo dục và Đào tạo
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Trường THCS nơi đăng ký tuyển sinh hoặc qua trực tuyến (nếu có)
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Học sinh được tuyển vào học lớp 6
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  05/2018/TT-BGDĐT
  Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT
  2018-02-28
  11/2014/TT-BGDĐT
  Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT
  2014-04-18
  18/2014/TT-BGDĐT
  Thông tư 18/2014/TT-BGDĐT
  2014-05-26
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • Đối tượng tuyển sinh là người đã hoàn thành chương trình tiểu học.
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin