Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
181

Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Xem chi tiết >>
Người có công
182

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

Xem chi tiết >>
Người có công
183

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Xem chi tiết >>
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
184

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

Xem chi tiết >>
Người có công
185

Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện)

Xem chi tiết >>
Môi trường
186

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

Xem chi tiết >>
Người có công
187

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

Xem chi tiết >>
Người có công
188

Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Xem chi tiết >>
Việc làm
189

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Đất đai
190

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng.

Xem chi tiết >>
Người có công
191

Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Xem chi tiết >>
Việc làm
192

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Xem chi tiết >>
Người có công
193

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia

Xem chi tiết >>
Người có công
194

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
195

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Xem chi tiết >>
Người có công
196

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
197

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Đất đai
198

Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
199

Thủ tục hội tự giải thể

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
200

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước