Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
201

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

Xem chi tiết >>
Người có công
202

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

Xem chi tiết >>
Người có công
203

Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Xem chi tiết >>
Việc làm
204

Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Xem chi tiết >>
Việc làm
205

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
206

Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
207

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
208

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tệ nạn xã hội
209

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
210

Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Xem chi tiết >>
Việc làm
211

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
212

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
213

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
214

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
215

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Xem chi tiết >>
Giáo dục mầm non
216

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
217

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc
218

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
219

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Xem chi tiết >>
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
220

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước