Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
201

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Xem chi tiết >>
Hoạt động xây dựng
202

Thủ tục thành lập hội cấp huyện

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
203

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
204

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an

Xem chi tiết >>
Người có công
205

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
206

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
207

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Xem chi tiết >>
Người có công
208

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tệ nạn xã hội
209

Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Xem chi tiết >>
Việc làm
210

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
211

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
212

Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
213

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Xem chi tiết >>
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
214

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tham nhũng
215

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Xem chi tiết >>
Giáo dục nghề nghiệp
216

Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
217

Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
218

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý

Xem chi tiết >>
Người có công
219

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
220

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội