Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
221

Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Tài nguyên nước
222

Đăng ký khi hợp tác xã chia

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
223

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
224

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
225

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
226

Đăng ký khi hợp tác xã tách

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
227

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
228

Đăng ký thành lập hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
229

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Xem chi tiết >>
Đất đai
230

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

Xem chi tiết >>
Đất đai
231

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

Xem chi tiết >>
Đất đai
232

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
233

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

Xem chi tiết >>
Đất đai
234

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
235

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xem chi tiết >>
Tổ chức - Biên chế
236

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
237

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Xem chi tiết >>
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
238

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở cấp huyện

Xem chi tiết >>
Đất đai
239

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xem chi tiết >>
Tổ chức - Biên chế
240

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cấp huyện

Xem chi tiết >>
Đất đai