Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
241

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xem chi tiết >>
Tổ chức - Biên chế
242

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tham nhũng
243

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Địa chất và khoáng sản
244

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Địa chất và khoáng sản
245

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tham nhũng
246

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

Xem chi tiết >>
Đất đai
247

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
248

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
249

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
250

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
251

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
252

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
253

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Gia đình
254

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Gia đình
255

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
256

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
257

Thủ tục đổi tên hội (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
258

Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
259

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
260

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ