Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
41

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Xem chi tiết >>
Người có công
42

Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
43

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Xem chi tiết >>
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
44

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
45

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
46

Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
47

Phục hồi danh dự (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Bồi thường nhà nước
48

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
49

Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
50

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
51

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
52

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
53

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
54

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Xem chi tiết >>
Trẻ em
55

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
56

Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương)

Xem chi tiết >>
Báo chí
57

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Xem chi tiết >>
Văn bằng, chứng chỉ
58

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Xem chi tiết >>
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
59

Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19

Xem chi tiết >>
Việc làm
60

Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện)

Xem chi tiết >>
Môi trường