Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
61

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
62

Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
63

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
64

Trả lại khu vực biển cấp huyện

Xem chi tiết >>
Biển và hải đảo
65

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

Xem chi tiết >>
Đất đai
66

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

Xem chi tiết >>
Đất đai
67

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
68

Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
69

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
70

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
71

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

Xem chi tiết >>
Đất đai
72

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
73

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
74

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Xem chi tiết >>
Văn hóa
75

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

Xem chi tiết >>
Đất đai
76

Tuyển sinh trung học cơ sở

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
77

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
78

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

Xem chi tiết >>
Văn hóa
79

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
80

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất LẦN ĐẦU

Xem chi tiết >>
Đất đai