Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
81

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
82

Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tệ nạn xã hội
83

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xem chi tiết >>
An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
84

Công bố mở cảng cá loại 3

Xem chi tiết >>
Thủy sản
85

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Xem chi tiết >>
Đất đai
86

Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tệ nạn xã hội
87

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
88

Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
89

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
90

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xem chi tiết >>
An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
91

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
92

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
93

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Quản lý giá
94

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
95

Công nhận khu vực biển cấp huyện

Xem chi tiết >>
Biển và hải đảo
96

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
97

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Xem chi tiết >>
Thủy sản
98

Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

Xem chi tiết >>
Người có công
99

Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Xem chi tiết >>
Người có công
100

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Xem chi tiết >>
Người có công