Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
161

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
162

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tệ nạn xã hội
163

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Xem chi tiết >>
Người có công
164

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
165

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
166

Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an

Xem chi tiết >>
Người có công
167

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
168

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Xem chi tiết >>
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
169

Giao khu vực biển cấp huyện

Xem chi tiết >>
Biển và hải đảo
170

Giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Xem chi tiết >>
Việc làm
171

Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương)

Xem chi tiết >>
Báo chí
172

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Xem chi tiết >>
Thủy sản
173

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Xem chi tiết >>
Đất đai
174

Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển cấp huyện

Xem chi tiết >>
Biển và hải đảo
175

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tệ nạn xã hội
176

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
177

Công nhận khu vực biển cấp huyện

Xem chi tiết >>
Biển và hải đảo
178

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Xem chi tiết >>
Văn bằng, chứng chỉ
179

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp)

Xem chi tiết >>
Hoạt động xây dựng
180

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Xem chi tiết >>
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc