Hội An tiếp tục dừng thêm một số hoạt động kinh doanh để phòng, chống Covid - 19

Ngày 29.7.2020, UBND Thành phố Hội An ban hành Quyết định số 966/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ các hoạt động để phòng, chống dịch Covid - 19.

Theo đó, ngoài các hoạt động UBND tỉnh quyết định tạm dừng hoạt động từ ngày 28.7.2020 , UBND Thành phố Hội An quyết định tạm đình chỉ thêm một số hoạt động sau:

Kinh doanh nhà hàng, quán ăn, quán rượu, bia, cà phê, giải khát.

Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 29.7.2020 đến ngày 13.8.2020

Ban biên tập

Tin liên quan