Đường dây nóng Cải cách hành chính

Đường dây nóng Cải cách hành chính

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin về thực thi công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn thành phố Hội An

  • Phòng Nội vụ TP Hội An: 02353917864
  • Ông Nguyễn Văn Tú – Trưởng Phòng Nội vụ TP Hội An: 0905652477

Tin liên quan