Kết qủa công tác Mặt trận tham gia phòng, chống dịchCOVID - 19

Kết quả công tác Mặt trận tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (từ ngày 06/8 - 12/8/2020)

1. Công tác triển khai
Trong thời gian qua, Mặt trận các cấp trong Thành phố tiếp tục vận động Nhân dân tham gia các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính Phủ và Quyết định 2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam. Ban hành các văn bản hướng dẫn và phối hợp thực hiện công tác phòng, chống  dịch Covid -19 ; hướng dẫn thành lập các tổ, nhóm tại từng khu dân cư trên địa bàn thành phố để theo dõi, giám sát các hộ gia đình trong việc thực hiện giãn cách xã hội.
Mặt trận và các đoàn thể thành phố tiếp tục tổ chức các lực lượng, nhằm đảm bảo các khu cách ly; tuyên truyền vận động trong Nhân dân cần bình tĩnh, an tâm không hoang mang trong phòng, chống dịch.

2. Kết quả thực hiện
2.1. Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hướng dẫn Mặt trận các xã, phường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương tăng cường trách nhiệm, tuyên truyền vận động Nhân dân hạn chế tiếp xúc; không tụ tập đông người; không tích trữ lương thực, thực phẩm quá mức cần thiết; phải đeo khẩu trang nơi công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn…
Tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân và các tôn giáo tạm dừng các hoạt động kinh doanh và tổ chức các nghi lễ tập trung tại các cơ sở tôn giáo, các lễ hội, cuộc hành hương đông người trong thời gian xảy ra dịch bệnh theo Quyết định 2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam và Quyết định 966/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND thành phố Hội An về tạm dừng và tạm đình chỉ các hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.
Phối hợp với phòng VH-TT và Trung tâm VH-TT& TT-TH thành phố tổ chức tuyên truyền trên chuyên mục “Mặt trận” của Cổng thông tin điện tử thành phố và hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh các xã, phường các văn chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid -19 của UBND thành phố Hội An đến với các tầng lớp Nhân dân.

2.2. Kết quả tiếp nhận, phân bổ sử dụng nguồn ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID - 19
a. Kết quả tiếp nhận:

Kết quả tiếp nhận ủng hộ

 

 

Kết quả tiếp nhận ủng hộ
TiềnHàng hóa
Dư đầu kỳ (đồng)Thu trong kỳ (đồng)Tổng nguồn (đồng)
Cấp thành phố

 

808,583,000

 

 

 123.990.000

 

932.573.000đ

 

2.400 khẩu trang y tế; 4.000 khẩu trang vải.


 

b. Kết quả phân bổ, sử dụng:

- Về tiền: trong tuần qua, không phân bổ.
- Mặt trận Thành phố đã chuyển 2.400 khẩu trang y tế cho Trung tâm y tế thành phố (cơ quan trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố).

2.3. Một số hoạt động khác:
Mặt trận và các đoàn thể Thành phố và xã, phường tích cực ra quân tuyên truyền , vận động Nhân dân thực hiện tốt việc phòng chống dịch Covid-19; vận động, giám sát các trường hợp F2 cách ly tại gia đình; thăm, động viên và tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại các Trạm y tế và khu cách ly của Thành phố.
Mặt trận Thành phố cùng với các đoàn thể chính trị - xã hội đã đến thăm và hỗ trợ thực phẩm cho các hộ dân tại các khu cách ly trên địa bàn thành phố. Mặt trận các xã, phường đã hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình trong khu cách ly và các điểm cách ly tập trung của Thành phố, với tổng số kinh phí: 113. 000.000 đồng. Trong đó: MT Tân An: 10.500.000đ; MT Cẩm Thanh: 14.000.000đ; MT Tân Hiệp: 19.300.000đ; MT Sơn phong: 15.000.000đ; MT Cẩm Nam: 8.000.000đ; MT Cẩm Hà: 6.400.000đ; MT Thanh Hà: 18.000.000đ; MT Cửa Đại: 13.000.000 đồng và MT Cẩm Phô: 8.800.000đ. Bên cạnh đó vận động được 200 bộ đồ bảo hộ; 12.000.000 khẩu trang y tế; 1.000 chai sát khuẩn và hơn 1.200 mũ chống giọt bắn cho lực lượng phòng chống dịch và Nhân dân thành phố.

Hội LHPN thành phố đã đếm thăm, động viên tặng quà hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm tại các điểm cách ly tập trung của Thành phố, với tổng số tiền 141.350.000 đồng và 5.300.000 khẩu trang y tế; 600 chai sát khuẩn và 500 kính chắn nước bọt tại các chợ trên địa bàn thành phố. Hội Nông dân thành phố đã trao hơn 120kg gà, 300 kg rau các loại và các loại nhu yếu phẩm khác, trị giá 18 triệu đồng cho người dân sống tại khu cách li tập trung khối Thịnh Mỹ - phường Cẩm An.
Mặt trận Thành phố tiếp nhận 100 xuất quà (mỗi xuất 500.000đ) của một số người con Hội An đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và 160 xuất quà mỗi xuất 200.000đ) của Ông Nguyễn Văn Mạnh- cán bộ Ban đại diện Hội người cao tuối thành phố) ủng hộ và đã trao trực tiếp cho các hộ dân tại 08 địa phương gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19.
Mặt trận các xã, phường và thành phố phối hợp với các đoàn thể CT-XH cùng cấp đã thăm, động viên và tặng quà tại các chốt kiểm dịch COVID-19 của Thành phố.  Mặt trận  xã Tập hiệp bố trí 7 điểm rửa tay sát khuẩn trên địa bàn xã. Mặt trận phường Minh An vận động các Hội quán người Hoa hỗ trợ khẩu trang và nước sát khuẩn cho Nhân dân phường phòng, chống dịch.

Danh sách ủng hộ phòng, chống Covid -19 của các cá nhân, tập thể đến ngày 12.8.2020

UBMT TQVN Thành phố

Tin liên quan