Đề nghị công nhận 2 xã Cẩm Thanh và Cẩm Hà đạt chuẩn xã Nông thôn mới

Sáng 12.11, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố tổ chức cuộc họp để xem xét hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới đối với 2 xã Cẩm Thanh và Cẩm Hà.

Qua đánh giá, 2 xã Cẩm Thanh và Cẩm Hà đã cơ bản thực hiện đảm bảo đạt 19/19 tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cuộc họp đã biểu quyết, đồng ý đề nghị tỉnh phúc tra công nhận đối với 2 xã Cẩm thanh và Cẩm Hà đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2015.

       Khánh Quỳnh

Tin liên quan