Tình hình sử dụng thuốc lá ở Việt Nam

Theo thông tin từ Qũy phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ y tế), Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới.

Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới; 22,5 % tỷ lệ hút thuốc chung ở cả nam và nữ trên 15 tuổi; 45,3% tỷ lệ nam giới, 1,1% nữ giới trên 15 tuổi hút thuốc. 28,5 triệu người bị phơi nhiễm với khói thuốc lá tại nhà; 5,9 triệu người bị phơi nhiễm với thuốc lá tại nơi làm việc; 1,4 triệu người bị phơi nhiễm với khói thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng; 2,8 triệu người bị phơi nhiễm với khói thuốc lá tại trường học.


Tỷ lệ hút thuốc lá trong học sinh nam là 4,9% và học sinh nữ là 0,2%; 47,7 % học sinh thường xuyên hút thuốc thụ động tại nhà; 66,5% học sinh phơi nhiễm với khói thuốc tại các địa điểm công cộng trong nhà./.


NGỌC KHUÊ

Tin liên quan