Thông tin Hội An trên báo chí từ ngày 16/10 đến ngày 30/10/2020

Từ ngày 16/10 đến ngày 30/10/2020 các báo đã có khoảng 20 tin, bài viết về Hội An, được Ban Biên tập đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hội An –Website www.hoian.gov.vn (mục Hội An qua báo chí), sau đây là một số tin bài nổi bật:

Tin liên quan