Xây dựng và phát triển mô hình trồng rau an toàn bằng phương pháp thủy canh

Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng vừa tổ chức Hội thảo khoa học về kết quả nghiên cứu đề tài "Xây dựng và phát triển mô hình trồng rau an toàn bằng phương pháp thủy canh tại Cù Lao Chàm".

 Theo Tiến sĩ Võ Văn Minh -Trưởng khoa Sinh - Môi trường, ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng, chủ nhiệm đề tài, sau gần 2 năm nghiên cứu, đề tài đã đạt một số kết quả khả quan như nghiên cứu dung dịch dinh dưỡng cho rau thủy canh phù hợp với điều kiện nguồn nước Cù lao Chàm; xác định được 03 mô hình trồng rau thủy canh phù hợp với xã đảo: mô hình thủy canh tĩnh trồngrau ăn lá và rau ăn quả bằng thùng xốp, mô hình thủy canh hồi lưu trồng rau ăn lá bằng ống nhựa PVC.

Cùng với Hội thảo, BCN đề tài cũng đã tổ chức tập huấn quy trình trồng rau thủy canh cho 16 hộ dân của xã đảo.

Theo TS.Minh, BCN đã đào tạo được 01 nông dân nắm vững kỹ thuật trồng rau thủy canh, có thể hướng dẫn cho người dân trong quá trình nhân rộng sau này.

TS.Võ Văn Minh đang hướng dẫn kỹ thuật trồng rau thủy canh cho các hộ nông dân Cù lao Chàm
 

Tin liên quan