Cẩm Thanh: áp dụng chương trình IPM vào đồng ruộng

Ngày 8.9, một cuộc Hội thảo đầu bờ đã diễn ra tại đồng ruộng Thanh Đông xã Cẩm Thanh, với sự tham gia của hơn 30 hộ dân thôn Thanh Đông. Hội thảo nhằm đánh giá qua 3 tháng học tập và áp dụng chương trình IPM vào đồng ruộng ở thôn với sự hỗ trợ, hướng dẫn của Trạm Bảo vệ Thực vật thành phố Hội An.Đây là mô hình trồng lúa sạch, bảo vệ môi trường, cho năng suất cao và nâng cao chất lượng hạt gạo cho người tiêu dùng.