Ủy ban nhân xã-phường

Thông tin liên lạc của các lãnh đạo UBND xã, phường

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MINH AN
 Chủ tịch UBND                               - Ông Nguyễn Trần Vũ -  DĐ: 0983321863
 Phó Chủ tịch UBND                       - Ông Tạ Ngọc Ánh - ĐT: 0905747743
 Phó Chủ tịch UBND                        - Ông Đặng Xuân Cảnh - ĐT: 0905188136
 ĐT: 3861.223

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẨM AN
Chủ tịch UBND                               - Ông Đinh Dũng - ĐT: 0935617108
Phó Chủ tịch UBND                        - Ông Nguyễn Tuấn Anh - ĐT: 0905743779
Phó Chủ tịch UBND                        - Ông Nguyễn Thành Công - ĐT: 0935502529
ĐT: 3927360

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẨM PHÔ
Chủ tịch UBND                              - Ông Trần Thanh Hải - ĐT: 0935614048
Phó Chủ tịch UBND                       - Bà Trần Thị Hải Châu - 0905636806
Phó Chủ tịch UBND                       - Ông Ngô Nguyên Thọ - 0905137592
ĐT: 3864643

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẨM CHÂU
Chủ tịch UBND                             - Bà Nguyễn Thị Hồng - ĐT: 0905192701
Phó Chủ tịch UBND                      - Ông Phan Thanh Dũng - 0914026127
Phó Chủ tịch UBND                      - Ông Bùi Đức Quang - 0905776420
ĐT: 3.863341

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG SƠN PHONG
Chủ tịch UBND                            - Ông Lương Hồng Linh - 0793681041
Phó chủ tịch UBND                      - Ông Trần Minh Hà - 0983007992
ĐT: 3.861 225

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CỬA ĐẠI
Chủ tịch UBND                           - Ông Lê Công Sỹ - ĐT: 0914.245.601
Phó chủ tịch UBND                     - Ông Ngô Xuân Đông ĐT: 0935.787.225
Phó chủ tịch UBND                     - Bà Phan Thị Thái Hòa - ĐT: 0905.639.469
ĐT: 3927.007

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN AN
Chủ tịch UBND                           - Ông Đinh Hoa ĐT: 0818737965
Phó chủ tịch UBND                     - Ông Nguyễn Tất Thắng - ĐT: 0983044909
ĐT:3864.769

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THANH HÀ
Chủ tịch UBND                           - Ông Nguyễn Văn Nhật - ĐT: 0935071371
Phó chủ tịch UBND                    - Ông Trương Hướng - ĐT: 0935031553
Phó chủ tịch UBND                     - Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - ĐT: 0905985090
ĐT:3864040

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẨM NAM
 Chủ tịch UBND                         - Ông Phạm Công Định - ĐT: 0906478909
 Phó chủ tịch UBND                  - Ông Nguyễn Thanh Bình - ĐT: 0935212867
 Phó chủ tịch UBND                   - Bà Huỳnh Phạm Thùy Lan - ĐT: 0935716783
 ĐT:3936376

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM THANH
Chủ tịch UBND                          - Ông Trần Chiến - ĐT: 0906.512.647
Phó chủ tịch UBND                   - Ông Bùi Minh Thuận - ĐT: 0906545549
Phó chủ tịch UBND                   - Bà Ngô Huyền Trân - ĐT: 0905838454
ĐT:3861420

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM KIM
Chủ tịch UBND                          - Ông Huỳnh Ngọc Hùng - ĐT: 0905800108
Phó Chủ tịch UBND                   - Bà Đỗ Thị Bích Thủy - ĐT: 0937 817 857
ĐT: 0235 3.934 244

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM HÀ
Chủ tịch UBND                    - Ông Mai Kim Phương - ĐT: 0989 932682
Phó chủ tịch UBND            - Ông Mai Thanh Hùng - ĐT: 0989397512
Phó chủ tịch UBND            - Ông Nguyễn Thanh Được - ĐT: 0932524232
ĐT:0235 3861295

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN HIỆP
Chủ tịch UBND                  - Bà Phạm Thị Mỹ Hương - 0981922029
Phó chủ tịch UBND           - Ông Ngô Tấn Hùng -  ĐT: 0982010016
Phó chủ tịch UBND           - Ông Mai Quốc Bảo - ĐT: 0905 725326
ĐT:3861191

Tin liên quan