Tình hình dân cư Hội An từ năm 1975 đến nay

Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, Hội An là thị xã thuộc tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng, gồm có 3 phường Minh An (sáp nhập các ấp Hội An, An Hội, Minh Hương) Sơn Phong, Cẩm Phô và 6 xã là các xã Cẩm Hà, Cẩm Nam, Cẩm Kim, Cẩm An, Cẩm Thanh, Cẩm Châu.

Tổng số dân của Hội An năm 1975 có trên 120.000 người, mật độ 2.103 người/km2. Sau một năm, số dân các vùng trong và ngoài tỉnh trở về quê cũ làm ăn sinh sống 50.000 người, số dân chuyển đi xây dựng các vùng kinh tế mới ở Tây Nguyên có 2.407 hộ với 11.764 nhân khẩu. Tiếp tục đến năm 1984 có 12.416 nhân khẩu của Hội An đi xây dựng các vùng kinh tế mới. Theo kết quả tổng điều tra dân số năm 1989, tổng số dân thị xã có 69.452 người (33.717 nam, 36.735 nữ), mật độ dân số 1.154/km2, trong đó dân số 3 phường thành thị có 25.430 người, dân số 7 xã nông thôn có 44.022 người.
Khi chia tách tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng (01/01/1997)Hội An là thị xã trực thuộc tỉnh Quảng Nam, dân số có 77.288 người, mật độ 1.293 người/km2 . Đến năm 1999, tổng số dân của thị xã có 77.283 người (37.027 nam, 40.256 nữ), mật độ dân số 1.282 người/km2, dân số thành thị 34.678 người, dân số nông thôn có 42.605 người.
Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1/4/2009, dân số toàn thành phố có 88.933 người, trong đó nữ có 45.269 người, chiếm tỉ lệ 50,90%, bình quân nhân khẩu gần 4 người/hộ. Tổng số người trong độ tuổi lao động đang làm việc là 57.641 người, trong đó nữ có 29.530 người. Dân số địa bàn thành thị (9 phường) có 68.639 người, trong đó có nữ 34.794 người, chiếm tỉ lệ 50,69%; Phường đông dân nhất là Thanh Hà với 11.262 người2. Dân số địa bàn nông thôn (4 xã) có 20.294 người, trong đó nữ có 10.475 người, chiếm tỉ lệ 51,69%. Xã đông dân nhất là Cẩm Hà với 6.853 người. Dân số thường trú các xã phường quản lý gồm 85.805 người, trong đó nữ có 42.652 người. Dân số là sinh viên các trường học, trường dạy nghề thuê ở trọ tại các địa phương (chủ yếu ở các phường Sơn Phong, Tân An, Thanh Hà, Cẩm Châu và Cẩm Phô) gồm 1.042 người, trong đó 287 nữ. Dân số là nhân khẩu đặc thù (bao gồm sinh viên ở các ký túc xá của các trường, nhân khẩu ở khu điều dưỡng thương binh nặng, trại xã hội, các cơ sở tôn giáo...) gồm 2.086 người, trong đó có 726 nữ.
Đến năm 2013, dân số Hội An có 91.993 người, mật độ dân số 1.491 người/km2, trong đó mật độ dân số khu phố cổ và các địa bàn trung tâm nội ô rất cao, ở phường Minh An: 10.042 người/km2, phường Cẩm Phô: 8.607 người/km2, phường Sơn Phong: 6.008người/km2, phường Tân An: 6.860 người/km2. Trong khi đó, mật độ dân số ở các vùng nông thôn và hải đảo rất thấp, trong đó xã Cẩm Hà: 1.193 người/km2 , xã Cẩm Kim: 967 người/km2, xã Cẩm Thanh: 855 người/km2, xã Tân Hiệp: 157 người/km2.
Bên cạnh người Kinh chiếm đa số còn có cộng đồng người Hoa định cư làm ăn sinh sống từ bao đời nay, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Hội An. Có nhiều cơ quan, đơn vị, trường học trực thuộc tỉnh và Trung ương đóng trụ sở tại Hội An.
Ngoài dân số tăng tự nhiên tại chỗ, hằng năm ở Hội An tốc độ gia tăng dân số cơ học khá cao. Mặt khác, hàng ngày có một lượng du khách khá lớn đến tham quan du lịch, nhiều lao động từ các địa phương khác trong và ngoài tỉnh đến buôn bán làm ăn và không ít các nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức, nghệ sĩ... đến nghiên cứu, công tác.

Dân số (Biểu DS)

Dân số trung bình năm 2011 là 90.891 người (nữ: 45.879 người), trong đó dân số khu vực đô thị là 69.873 người (chiếm 76,8% dân số), dân số khu vực nông thôn là 21.048 người (chiếm 23,2% dân số). Địa bàn có quy mô dân số lớn nhất là phường Thanh Hà (11.416 người), tiếp đến là phường Cẩm Châu (10.644 người), xã đảo Tân Hiệp là địa bàn có số dân ít nhất (2.413 người). Tỷ trọng dân số đô thị giảm từ 77,2% (2006) còn 77% (2007), đến năm 2011 tăng lên 76,8%.

Mật độ dân số toàn thành phố là 1.473 người/km2, cao hơn rất nhiều so với mật độ bình quân toàn tỉnh (137 người/km2), trong đó mật độ dân số đô thị 2.594 người/km2, cao hơn mật độ dân số đô thị Tam Kỳ (2.006 người/km2) và toàn tỉnh (574 người/km2).

Dân cư tập trung đông tại các khu vực trung tâm như Phường Minh An (10.157 người/km2), Phường Cẩm Phô (8.551 người/km2), Phường Tân An (6.661 người/km2), còn lại các xã ngoại ô và ven đô như Cẩm Thanh, Cẩm Kim mật độ dân cư thấp hơn (830 - 950 người/km2), riêng xã đảo Tân Hiệp thì thấp hơn hẳn (156 người/km2). Dân cư tập trung đông đúc và tấp nập tại khu vực nội thị, các tuyến phố chính, các điểm khai thác du lịch, các trung tâm xã và các làng sinh thái ven sông.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên qua các năm không ổn định, năm 2006, tỷ lệ tăng tự nhiên là 9,08‰, đến năm 2011 giảm còn 7,48‰, thấp hơn tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh năm 2011 (8,55‰); tốc độ tăng dân số giai đoạn 2006-2011 là
0,86%.

 

TT

Chỉ tiêu

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

DS trung bình

87.095

88.285

89.702

90.150

90.265

90.891

2

DS đô thị

67.199

68.010

69.093

69.425

69.543

69.843

3

DS nông thôn

19.896

20.275

20.609

20.725

20.722

21.048

4

T l tăng t nhiên

‰                                     9,08           9,12           8,25            8,89           7,33           7,48

Nguồn: Niên giám Thng kê Tp. Hi An qua các năm


Mức tăng (giảm) dân số cơ học giai đoạn giảm mạnh ở các năm từ 2006-2008, sau đó giảm nhẹ ở các năm 2009-2010 và chỉ tăng duy nhất vào năm 2011 (3,05‰). Tổng lượng dân cư tăng cơ học giảm trong vòng 5 năm qua khá lớn (20.112 người).

* Đánh giá:

Tốc độ tăng dân số và tỷ lệ tăng tự nhiên ngày càng giảm trong khi tỷ trọng dân số phụ thuộc còn khá lớn (36%) cho thấy gánh nặng lên dân số trong độ tuổi lao động. Mức độ sinh giảm trong khi điều kiện sống và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Hội An là khá cao khiến tuổi thọ trung bình ngày càng tăng lên, do đó thành phố nhiều khả năng sẽ đối mặt với nguy cơ già hóa dân số với tỷ trọng dân số trẻ giảm và tỷ trọng người già ngày càng tăng.

Mức tăng (giảm) dân số cơ học qua các năm và tổng lượng dân cư cơ học cho thấy sức hút dân cư và lao động tại thành phố chưa cao.


 

Tin liên quan