Phần thưởng và danh hiệu cao quý

1) Thành tích chiến đấu chống ngoại xâm

Ngày 22-8-1998, cán bộ và nhân dân Hội An được Nhà nước tuyên dương “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân”. Ngoài ra, trong toàn thành phố có 9/13 xã phường (xã Cẩm Thanh, phường Cẩm Châu, xã Cẩm Hà- bao gồm phường Thanh Hà trước khi chia tách, xã Cẩm An- bao gồm phường Cửa Đại và xã Tân Hiệp trước khi chia tách, xã Cẩm Kim, phường Cẩm Nam), 2 đơn vị lực lượng vũ trang của Hội An (đại đội 2 bộ đội địa phương, Đội an ninh vũ trang), 25 cá nhân đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, 203 bà mẹ được phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. 

2) Thành tích lao động xây dựng quê hương
Ngày 24-8-2000, cán bộ và nhân dân Hội An được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới”. Ngoài ra, có 3 đơn vị (Công ty Du lịch- Dịch vụ Hội An, Trường THCS Kim Đồng, phường Minh An) và 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu này.
3) Thành tích bảo tồn và phát triển văn hóa
- Ngày 19-3-1985, khu phố cổ Hội An được công nhận là Di tích Lịch sử-Văn hóa quốc gia.


 

 

- Ngày 12/8/2009, Đô thị cổ Hội An được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt:


- Với đầy đủ các giá trị, bề dày về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật và công năng nổi trội mang tính toàn cầu, ngày 04/12/1999, Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO đã công nhận Đô thị cổ Hội An là Di sản Văn hóa Thế giới với 2 tiêu chí:
+ Hội An là biểu hiện vật thể nổi bật, có sự kết hợp các nền văn hóa qua các thời kỳ trong một thương cảng quốc tế.
+ Hội An là điển hình tiêu biểu về một cảng thị châu Á truyền thống được bảo tồn một cách hoàn hảo.- UNESCO tiếp tục trao tặng cho Hội An nhiều giải thưởng về các lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát huy gía trị di sản:


Giải thưởng dự án “Phát triển du lịch và bảo tồn di sản văn hóa” - 2001


Giải thưởng “Dự án kiệt xuất về bảo tồn khu phố cổ” - 2000

Tin liên quan