Công ty cổ phần Cẩm Hà

1/ Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần Cẩm Hà:

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần Cẩm hà
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản;
+Cơ khí xây dựng:
+Xây dựng dân dụng và công nghiệp;
+Sản xuất mua bán các loại gỗ tròn, gỗ xẻ, đồ mộc gia dụng, các loại vật liệu phục vụ ngành gỗ;

2/ Cung cấp thông tin của lãnh đạo:
- Ông Dương Phú Minh Hoàng: Giám đốc Công ty;
- Số điện thoại: 0510.3861319
- Địa chỉ mail: hoangcamha@camhafurniture.com

 

Tin liên quan