Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Cửa Đại – Quảng Nam

Địa chỉ: Số 12 Trần Hưng Đạo, Tp.Hội An, Tỉnh Quảng Nam

MS thuế: 0100686174785
Điện thoại: 0510.3910942, 0510.3864299 – Fax: 0510.3910941

Chức năng, nhiệm vụ:
- Huy động vốn trong và ngoài nước
- Cho vay bằng VNĐ và ngoại tệ
- Phát hành và thanh toán các loại thẻ (thẻ ghi nợ nội địa, thẻ tín dụng, thẻ công ty, thẻ quốc tế Visa, Master…)
- Thanh toán trong nước và quốc tế
- Kinh doanh ngoại tệ, chi trả kiều hối
- Dịch vụ bảo lãnh
- Nhận ủy thác đầu tư vốn trong và ngoài nước
- Dịch vụ kho quỹ (thu hộ, chi hộ, cho thuê két sắt, giữ hộ tài sản…)
- Dịch vụ Ngân hàng hiện đại (SMS banking, Internet banking….)
- Các dịch vụ Ngân hàng khác.

Người đại diện theo pháp luật
- Giám đốc: Hồ Thị Tiên
- Điện thoại: 0913492190
- Địa chỉ email: hotien1964@gmail.com

Tin liên quan