Đội quản lý khai thác Yến

Địa chỉ: 53 Nguyễn Thái Học, Hội An.

Đội trưởng: Đặng Xuân Anh

Đội Phó: - Cao Văn Nam

                - Trương Minh Vũ

                - Huỳnh Ty

Địa chỉ: 53 Nguyễn Thái Học, Hội An.

Điện thoại: 0235861237
MST: 4000102111
Tài khoản kho bạc Hội An: 3751.0.1110753

Tin liên quan