Trường THPT Nguyễn Trãi

Địa chỉ: Số 58 Nguyễn Công Trứ - phường Tân An – TP. Hội An

Hiệu trưởng: Đoàn Tấn Lộc
- ĐT: 0510 3921002, ĐTDĐ: 0914287145
- Email: thptnguyentraiha@gmail.com

 

Tin liên quan