Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp và Dạy nghề Hội An

Địa chỉ: 13 Trần Hưng Đạo-Hội An- Quảng Nam

Số điện thoại: 0510.3861321
Email: gdtxhoian@gmail.com

Tổng quan về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan:
- Dạy văn hóa cấp THPT hệ GDTX
- Dạy nghề phổ thông cho học sinh cấp THCS và THPT
- Dạy nghề xã hội
- Liên kết đào tạo.

Thông tin về lãnh đạo:

Giám đốc: Nguyễn Tùng
- Điện thoại di động: 
- Địa chỉ email: gdxhoian@gmail.com

Phó giám đốc: Nguyễn Thị Tú Trâm
- Điện thoại di động: 
- Địa chỉ Email: gdtxhoian@gmail.com

Tin liên quan