Sơ kết 03 năm (2011-2013) thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Sơ kết 03 năm (2011-2013) thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố

 Nội dung: BC SO KET 03

Tin liên quan