Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An

Địa chỉ: 09 B Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại liên hệ: 0510.3.861.269
Địa chỉ mail của đơn vị: vks_hoian@yahoo.com.vn

Chức năng và nhiệm vụ chính của đơn vị
- Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

Lãnh đạo của VKS nhân dân thành phố Hội An

Viện trưởng: Đoàn Minh Lộc
- Điện thoại: 0982.373.077
Phó Viện trưởng: Nguyễn Xí
- Điện thoại:0120.209.9038

 

Tin liên quan