Hội Chữ thập đỏ thành phố Hội An

Địa chỉ: 128 Trần Hưng Đạo - thành phố Hội An.

Điện thoại: 0510. 3861345 Fax: 0510. 3861345
Địa chỉ Email: hoichuthapdo_hoian@yahoo.com

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hội An là một tổ chức xã hội quần chúng, Hội được thành lập ngày 10/11/1978.
Hội hoạt động dựa trên 07 nguyên tắc: Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu

Các lĩnh vực hoạt động của Hội
1/ Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo.
2/ Chăm sóc sức khỏe
3/ Sơ cấp cứu ban đầu
4/ Hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác.
5/ Tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa.
6/ Tuyên truyền các giá trị nhân đạo
7/ Phòng ngừa, ứng phó thảm họa.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố Hội An
- Chủ tịch: Ông Phan Văn Quý
- Điện thoại: 0914.062146 – số bàn: 0510.3863843
- Địa chỉ Email: phanvanquyhoian@gmail.com

Tin liên quan