Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Xác định cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong chương trình cải cách thủ tục hành chính, thời gian qua, thành phố Tam Kỳ đã tạo bước chuyển mới trong giải quyết thủ tục hành chính, mang lại nhiều kết quả thiết thực, tạo sự hài lòng cho nhân dân.

 Bộ phận một cửa ở phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ.

Bộ phận một cửa ở phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ.

Giải quyết hồ sơ nhanh gọn

Từ 2012 đến nay, công tác cải cách hành chính trên địa bàn được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực theo chương trình kế hoạch đề ra. Cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được nâng lên, tạo sự hài lòng cho tổ chức và công dân. Đến nay, 13/13 xã, phường trên địa bàn TP.Tam Kỳ đã triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đúng quy trình. Nếu năm 2012, TP.Tam Kỳ tiếp nhận và giải quyết 21.931 hồ sơ trên các lĩnh vực, trong đó có 349 hồ sơ trễ hẹn thì đến năm 2014 đã tiếp nhận và giải quyết 23.089 hồ sơ và chỉ có 62 hỗ sơ trễ hẹn.

Theo ông Phạm Thế Mẫn – Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Tam Kỳ, việc áp dụng cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã giảm thiểu việc đi lại cũng như phiền hà mà người dân gặp phải trong quá trình thực hiện thủ tục, bước đầu đã nhận được nhiều phản ánh tích cực từ người dân đến giao dịch, đồng thời, góp phần tạo ra những chuyển biến mới trong công tác giải quyết thủ tục hình chính của thành phố. Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận, giao trả hồ sơ luôn thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định.

Cải cách hành chính đã triển khai sâu rộng xuống các phường, ông Lê Hồng Tuyến - Chủ tịch UBND phường Hòa Hương cho biết, phường đã đề ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trong giải quyết thủ tục, hồ sơ cho người dân. Những khẩu hiệu như “Chung tay CCHC nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn”; “Đón tiếp niềm nở, hướng dẫn tận tình, thân thiện vui vẻ, giải quyết đúng hẹn, chất lượng hiệu quả”… đã được tuyên truyền trực quan tại tổ “một cửa”.

Đầu năm 2014 phường Hòa Hương phát động xây dựng mô hình “2 không, 2 nên, 2 cần” với nội dung: Không gây phiền hà, sách nhiễu dân, không nhận, đưa hối lộ, đút lót dưới mọi hình thức; nên vui vẻ khi tiếp xúc với nhân dân, nên cảm hơn khi dân góp ý; cần gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân, cần phải hiểu dân, nghe dân nói, nói dân hiểu… Nhờ đó, công tác cải cách hành chính ở phường Hòa Hương đạt một số kết quả thiết thực. Hằng năm, địa phương thực hiện rà soát 116 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, trong đó có 32 thủ tục UBND phường phấn đấu giảm thời gian giải quyết hồ sơ từ 1 - 5 ngày so với quy định. Hiện nay, địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với Công an thành phố, Phòng LĐ-TB&XH thực hiện thí điểm quy trình “2 trong 1” về cấp giấy chứng từ - xóa khẩu và một số thủ tục trong lĩnh vực thương binh xã hội.

Tiết kiệm cho người dân

Trong những năm qua, Phòng Tư pháp Tam Kỳ đã tham mưu UBND thành phố triển khai nhiều chương trình, mô hình mang tính đột phá như rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực; ứng dụng công nghệ thông tin… Đặc biệt, trong năm 2014, Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND thành phố ban hành quy chế phối hợp thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” để giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi, cấp lại bản chính giấy khai sinh cho công dân, gọi tắt là mô hình “3 trong 1”.

Với phương châm “tạo thuận lợi tối đa cho người dân, nhận phần khó khăn về mình”, các cơ quan liên quan trong quy trình đã quyết tâm thực hiện bằng được mô hình “3 trong 1”. Sau khi triển khai thí điểm tại phường Hòa Hương và cho thấy hiệu quả, ngày 14/5/2014 UBND thành phố Tam Kỳ đã ký quyết định ban hành quy chế chính thức triển khai đồng loạt quy trình liên thông “3 trong 1” trên toàn thành phố. Theo đó, quy trình đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 26 ngày xuống còn 7 ngày. Thay vì công dân phải đi 6 lần tới 3 cơ quan như trước thì nay chỉ đi 2 lần và tới một cơ quan duy nhất để giải quyết là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường.

Kết quả sau 7 tháng triển khai quy trình liên thông “3 trong 1”, các cơ quan đã tiếp nhận và giải quyết 1.005 hồ sơ, nhưng chỉ có 9 hồ sơ trễ hẹn. Theo ước tính của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ, sau 5 tháng triển khai, mô hình “3 trong 1” đã tiết kiệm cho người dân hơn 133 triệu đồng. Mô hình cũng đã góp phần hạn chế tình trạng cấp chồng thẻ bảo hiểm y tế cũng như giúp Công an thành phố quản lý tốt hơn tình hình nhân khẩu trên địa bàn.
Hướng đến nền hành chính đơn giản, dễ thực hiện, giảm chi phí và đảm bảo sự hài lòng cho người dân, ông Nguyễn Văn Lúa – Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ cho biết, năm 2015 UBND TP.Tam Kỳ đặt ra mục tiêu 100% xã, phường thực hiện “một cửa liên thông” trên lĩnh vực đất đai, xây dựng; hơn 90% số văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan chuyên môn và UBND xã, phường được thực hiện trên mạng điện tử; 100% số cơ quan chuyên môn có trang hoặc cổng thông tin điện tử.

Tin liên quan