Thống nhất chủ trương xây dựng cầu Cẩm Kim

UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng cầu dân sinh- Cẩm Kim

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng cầu Cẩm Kim, thành phố Hội An theo cơ chế của Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2020 thay cho đề nghị của UBND thành phố Hội An tại Tờ trình số 268/TTr-UBND ngày 30/9/2014 về xin phép đầu tư xây dựng cầu dân sinh Cẩm Kim, Hội An theo hình thức BOT. UBND tỉnh giao UBND thành phố Hội An chủ đầu tư, lập thủ tục đầu tư theo quy định để sớm triển khai thực hiện.


Người dân chen lấn xuống thuyền tại bến đò Bạch Đằng (Hội An) - Cẩm Kim

 

Tin liên quan