Cty CP CTCC Hội An: Ra quân đầu năm mới 2015

Sáng hôm qua, gần 300 cán bộ, công nhân lao động Cty CP CTCC Hội An đã tham gia lễ ra quân đầu năm mới 2015.

Năm ngoái, trên cơ sở các chỉ tiêu đề ra, Cty đã triển khai thực hiện đạt và vượt kế hoạch doanh thu; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; góp phần giữ gìn vệ sinh đô thị.
Tại lễ ra quân, các bộ phận đã ký kết thi đua, phấn đấu thực hiện có hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác với khối lượng 25 nghìn tấn/ngày; tiếp tục chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh đường phố; quản lý điện chiếu sáng. Toàn Cty nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu 61 tỷ đồng, lợi nhuận gần 6 tỷ đồng, cổ tức đạt 12% và lương bình quân đạt 5 triệu 3 trăm nghìn đồng mỗi người/tháng./.


Quốc Hải
 

Tin liên quan