Nghị định số 13/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 13/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo đó, ký hiệu của các loại tàu, xuồng tuần tra Cảnh sát biển Việt Nam được thể hiện như sau: Ba vạch liền kề nhau ở trên hai mạn khô thân tàu, xuồng. Vạch số 1 màu da cam đặt ở điểm cuối của múi tàu, xuồng giáp với điểm đầu của thân tàu, xuồng chếch 30 – 40 độ, tâm của vạch số 1 gắn phù hiệu Cảnh sát biển Việt Nam. Tiếp đến vạch số 2 màu trắng, vạch số 3 màu xanh dương. Chiều rộng của vạch số 1 tùy theo kích thước tàu, xuồng của từng chủng loại tàu, xuồng; chiều rộng của vạch số 2 và số 3 bằng ¼ vạch số 1. Chiều dài của các vạch bằng chiều cao mạn khô của thân tàu, xuồng.

Nghị định quy định màu sắc của tàu, xuồng Cảnh sát biển Việt Nam như sau:

Tàu tìm kiếm cứu nạn: Thân tàu sơn màu da cam, mặt boong sơn màu xanh lá cây. Phía trước vạch ký hiệu là số phiên hiệu của tàu sơn màu trắng, phía sau vạch ký hiệu là dòng chữ VIETNAM COAST GUARD kiểu chữ in hoa, màu trắng. Cabin sơn màu trắng, đường viền phía trên cabin sơn màu da cam, trên hai mạn cabin là dòng chữ CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM kiểu chữ in hoa, màu xanh dương. Trên ống khói sơn hình cờ đỏ, sao vàng.

Tàu tuần tra, tàu bảo vệ môi trường và các loại tàu bảo đảm, hậu cần: Thân tàu sơn màu trắng, mặt boong sơn màu xanh lá cây. Phía trước vạch ký hiệu là số phiên hiệu của tàu, sơn màu xanh dương. Phía sau vạch ký hiệu là dòng chữ VIETNAM COAST GUARD kiểu chữ in hoa, màu xanh dương. Cabin sơn màu trắng, hai bên mạn cabin là dòng chữ CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM kiểu chữ in hoa, màu xanh dương. Trên ống khói sơn hình cờ đỏ, sao vàng. U pháo sơn màu ghi.

Xuồng tuần tra: Thân xuồng sơn màu trắng, Phía trước vạch ký hiệu là số phiên hiệu của xuồng, sơn màu xanh dương. Phía sau vạch ký hiệu, hàng trên là dòng chữ CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM, hàng dưới là dòng chữ VIETNAM COAST GUARD kiểu chữ in hoa, màu xanh dương. Cabin sơn màu trắng.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2015

Tin liên quan