Kết quả hoạt động “Phục dựng cây nêu ngày Tết” - Ất Mùi 2015

Nhằm phục hồi, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo nên sắc xuân, không khí vui tươi đón chào năm mới, BTC Hội Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015 thành phố Hội An đã tổ chức hoạt động “Phục dựng cây nêu ngày Tết”.

Có 38 di tích, đình, miếu, nhà thờ, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đăng ký hoạt động phục dựng cây nêu.