Sản xuất hoa cây cảnh đạt hơn 36 tỷ đồng

Dịp Tết vừa qua, khoảng 70% sản lượng hoa cây cảnh được bán cho tư thương trước tết nên có giá bán tương đối cao. Tuy nhiên số hoa cây cảnh còn lại do chất lượng thấp hơn nên lượng tiêu thụ chậm, giá bán không cao. Tổng giá trị sản xuất hoa cây cảnh ước đạt 36,4 tỷ đồng.

 

Trưng bày đường hoa Nguyễn Huệ trong Tết Ất Mùi 2015 - Ảnh: Văn Trung

Trên lĩnh vực sản xuất lúa, với 393 ha vụ Đông Xuân, hiện lúa trong thời kỳ cuối đẻ nhánh, sinh trưởng phát triển bình thường. Qua kiểm tra của ngành nông nghiệp, đã xuất hiện rải rác bệnh đạo ôn lá trên 4,5 ha; sâu cuốn lá, chuột.

Các loại cây rau màu cũng phát triển tốt, đem lại thu nhập ổn định cho bà con nông dân. Diện tích trồng bắp với 170 ha hiện sinh trưởng phát triển tốt và đang trong giai đoạn hình thành quả. Tuy nhiên, qua khảo sát, giá bán hiện nay thấp hơn so với cùng kỳ./.

 

Quảng Lâm
 

Tin liên quan