Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Theo kế hoạch tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015 của UBND tỉnh, năm nay Ngày chạy Olympic sẽ bắt đầu từ 7 giờ ngày 22.3.2015 tại các địa điểm công cộng trên địa bàn xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức Ngày chạy Olympic phải an toàn, tiết kiệm, trang trọng, huy động tối đa nguồn lực của xã hội. Các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic tại các xã, huyện, thị trấn nhằm tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia và thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Ngoài ra, vận động nhân dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao thích hợp để tập luyện hoặc tập chạy hằng ngày nhằm nâng cao sức khỏe và thể lực.
BẢO NGUYÊN (baoquangnam.com.vn)

 

Tin liên quan