Thành đoàn

Địa chỉ: 01 Hoàng Diệu

Số ĐT: 0510 3861201
Email: thanhdoan_hoian@yahoo.com
Fax: 0510 3914 489

Bí thư Thành đoàn: Trần Thị Cẩm Nhung
CQ: 0510 3914 489
NR:
DĐ: 0905 142104
Email: baotran81@gmail.com

 

Tin liên quan