Cửa Đại: tổng kết 5 năm phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động 2010-2014

Sáng 19/3/2015, Công đoàn phường Cửa Đại tổ chức Hội nghị 5 năm điển hình tiên tiến trong CNVC-LĐ (2010-2014); sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về công tác vận động nữ CNVC-LĐ trong tình hình mới và đẩy mạnh phong trào thi đua 2 giỏi giai đoạn (2010-2015).

 5 năm qua, tập thể CNVC-LĐ của phường không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, luôn có ý thức với nhiệm vụ được giao, từng ngành, từng đoàn thể xây dựng kế hoạch công tác phù hợp với thực tiễn tại địa phương, đồng thời phối hợp triển khai đạt hiệu quả góp phần hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH, QP-AN hằng năm.

Phong trào thi đua trong CNVC-LĐ của phường luôn được đổi mới, tạo sự đoàn kết, phấn khởi, trong đó tập trung phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" gắn với phong trào xây dựng người cán bộ công chức " Trung thành- sáng tạo-tận tụy- gương mẫu", " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan, nội quy, quy chế làm việc của UBND phường, quy chế hoạt động của BCH Công đoàn nhằm phát huy quyền làm chủ của CBCC.

5 năm qua, phường Cửa Đại có hơn 35 lượt cán bộ công chức tham gia các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên môn, cao cấp, trung cấp, sơ cấp chính trị ... đến cuối năm 2014, có 90,4 % cán bộ chuyên trách, công chức đạt 3 chuẩn ( tăng 20,04% so với năm 2010).

Phong trào "2 giỏi" luôn được duy trì khá tốt với nhiều hoạt động thiết thực, từ đó vai trò của nữ CNVC-LĐ của phường được khẳng định trong hệ thống chính trị. Hầu hết CBCC nữ của phường đều năng nổ, tích cực trong công việc phân công, thực hiện tốt vai trò làm vợ, làm mẹ, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, xây dựng "Gia đình văn hóa: No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Qua bình xét hằng năm có 100% cán bộ nữ đạt 2 giỏi, 100% gia đình chị em đạt gia đình văn hóa

Nhờ triển khai tốt phong trào thi đua trong CNVC-LĐ nên 5 năm qua có 1 cá nhân được tặng 2 bằng khen cấp Trung ương; 10 tập thể, 5 cá nhân được tặng Bằng khen, giấy khen cấp Tỉnh và hàng chục tập thể, cá nhân được UBND thành phố, các ngành, đoàn thể biểu dương khen thưởng.

Tại hội nghị, UBND phường khen thưởng 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và 4 nữ CNVC-LĐ có thành tích xuất sắc trong phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Hội nghị cũng đã bình chọn 2 cá nhân đại diện cho CNVC-LĐ của phường dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp thành phố./.


Ngọc Thanh

Tin liên quan