Công nhận kết quả đề tài nghiên cứu về quản lý nguồn lợi tôm hùm, ốc vú nàng tại Cù lao Chàm

UBND Thành phố Hội An vừa ban hành quyết định công nhận kết quả nghiên cứu đề tài KHCN "Điều tra thành phần loài, vùng phân bố, hiện trạng khai thác và xây dựng mô hình đồng quản lý nguồn lợi tôm hùm, ốc vú nàng tại Cù lao Chàm". Đề tài do BQL Khu Bảo tồn biển Cù lao Chàm chủ trì.

Đề tài "Điều tra thành phần loài, vùng phân bố, hiện trạng khai thác và xây dựng mô hình đồng quản lý nguồn lợi tôm hùm, ốc vú nàng tại Cù lao Chàm" đã được Hội đồng khoa học chuyên ngành của thành phố tổ chức nghiệm thu, kết quả đạt loại Xuất sắc.

Theo Thạc sĩ Lê Ngọc Thảo, Chủ nhiệm đề tài, tôm hùm và vú nàng là hai đối tượng mục tiêu quan trọng cần bảo vệ trong Khu BTB Cù lao Chàm. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của du khách, bằng những phương thức khai thác không bền vững của ngư dân trong và ngoài địa phương đã làm cho nguồn tài nguyên quí giá này ngày càng suy giảm nghiêm trọng.

Nhằm bảo tồn tôm hùm và ốc vú nàng, đề tài đã tiến hành điều tra thành phần loài, tham chiếu mức độ bảo tồn, miêu tả phân bố sinh thái và diễn biến nguồn lợi, phân tích hiện trạng khai thác, xác định và phân tích bản chất của các loại mâu thuẫn làm cơ sở xây dựng mô hình Đồng quản lý đối với các đối tượng này.

Để tiếp tục phát huy những kết quả của đề tài, UBND Thành phố đã giao cho BQL Khu Bảo tồn biển Cù lao Chàm tổ chức công bố kết quả đề tài, đồng thời phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai ứng dụng./.


Quảng Lâm
 

Tin liên quan