Tổ chức góp ý Bộ luật Dân sự sửa đổi

Ngày 18/3/2015, Thường trực Ủy ban mặt Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến Bộ luật Dân sự (sửa đổi) năm 2014. Hội nghị có sự tham gia của 150 đại biểu là các đồng chí trong thường trực UBMT Thành phố, lãnh đạo phòng Tư pháp Thành phố; các đồng chí Ủy viên UBMTTQVN Thành phố (khóa X); Ban thường vụ các Hội, đoàn thể; lãnh đạo các trường: Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non và các Trường Cao đẳng; đại biểu các Doanh nghiệp, Tôn giáo, bà con người Hoa trên địa bàn thành phố; Đại biểu cử tri của 13 xã, phường.

Hội nghị đã quán triệt một số vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), như: Về trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự; Về quyền nhân thân; Về Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự; Về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức; Về bảo vệ người thứ 3 ngay tình trong trường hợp giao dịch dân sự bị vô hiệu; Về hình thức sở hữu; Về thời điểm xác lập quyền sở hữu và các vật quyền khác; Về điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi; Về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản; Về thời hiệu…

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến phát biểu góp ý vào Dự thảo của Bộ luật dân sự (sửa đổi) xoay quanh 10 vấn đề trọng tâm như đã nêu trên, ngoài ra các đại biểu còn góp ý thêm một số vấn đề về: Quyền được khai sinh, khai tử; Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở; Quyền thay đổi họ, tên; Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình; Quyền đối với Quốc tịch.v.v…., kết luận hội nghị đồng chí Lê Chơi- UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Thành phố đề nghị Mặt trận các xã, phường triển khai lấy kiến góp ý Dự thảo Bộ luật trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để Bộ luật này mang được trí tuệ của toàn dân.

 

 

Tin liên quan