Thử nghiệm sản phẩm mới phục vụ chương trình du lịch "Đêm Cù Lao"

Quý I/2015, ngành CN-TTCN thành phố tăng trưởng ổn định. Kinh tế quốc doanh đang dần phục hồi. Giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 162 tỷ đồng, tăng 28,8 % so với cùng kỳ và đạt 33 % so với kế hoạch; trong đó, giá trị xuất khẩu ước đạt 60,2 tỷ đồng, đạt 28,2 % so với kế hoạch.

Ngành chế biến chế tạo giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu sản xuất ngành CN-TTCN với giá trị sản xuất ước đạt 133,6 tỷ đồng. Kinh tế quốc doanh ước đạt 43 tỷ đồng, đạt 41,4 % so với kế hoạch. Kinh tế ngoài quốc doanh cũng có sự tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ước đạt 119 tỷ đồng, tăng 13,1 % so với cùng kỳ và đạt 30,8 % so với kế hoạch.

Công tác thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp-đô thị-dịch vụ Thanh Hà tiếp tục được thực hiện. Để xúc tiến công tác đầu tư tại cụm, ngành CN-TTCN đã tổ chức trao đổi với các doanh nghiệp nhằm xây dựng các giải pháp thực hiện trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

Đặc biệt, góp phần vào sự thành công của sản phẩm du lịch mới "Đêm Cù lao" vừa qua tại xã đảo Tân Hiệp, ngành CN-TTCN đã triển khai sản xuất thử một số sản phẩm mới từ nguyên liệu cây ngô đồng như: bánh ngô đồng, tương ngô đồng, hạt ngô đồng rang, tranh ngô đồng, sản phẩm TCMN; sản phẩm rong mứt biển tẩm; nước yến tinh… Theo Phòng Kinh tế thành phố, những sản phẩm này đã được đánh giá cao về chất lượng, tính đặc trưng, mẫu mã bao bì, công tác quảng bá và tạo được ấn tượng tốt đối với du khách; mở ra một hướng phát triển mới, bền vững về một số sản phẩm phục vụ du lịch tại Cù lao Chàm./.


Quảng Lâm
 

Tin liên quan