Giỗ tổ tổ nghề gốm

Thành lệ, hằng năm vào khoảng mồng 10 tháng Bảy âm lịch, người dân làng Nam Diêu, làng gốm Thanh Hà, Hội An tổ chức lễ tạ ơn tổ nghệ (nghề).

 Thành lệ, hằng năm vào khoảng mồng 10 tháng Bảy âm lịch, người dân  làng Nam Diêu, làng gốm Thanh Hà, Hội An tổ chức lễ tạ ơn tổ nghệ (nghề). 

Từ sáng sớm, các bô lão của làng tập trung chuẩn bị cho nghi lễ giỗ tổ nghề gốm.
Từ sáng sớm, các bô lão của làng tập trung chuẩn bị cho nghi lễ giỗ tổ nghề gốm.
Cụ Nguyễn Lành, 82 tuổi làng Nam Diêu cho biết: “Đây là thông lệ mà làng gìn giữ gần 500 năm nay, một năm có 2 lễ lớn đó là mồng 10 tháng Giêng và 10 tháng 7 âm lịch. Lễ mồng 10 tháng Giêng là cầu cho quốc thái dân an, dân làng yên lành, làm ăn phát đạt. Còn mồng 10 tháng Bảy cũng là mùa báo hiếu, vừa tạ ơn tổ đã truyền nghề, phù hộ dân làng bình an vô sự”.
Chuẩn bị tế lễ.
Chuẩn bị tế lễ.
Theo truyền thống của dân làng gốm mấy trăm năm nay, lễ tạ ơn tổ vào tháng Bảy rất quan trọng, vừa lễ tạ ơn tổ, vừa làm lễ đóng lò, thông thường từ tháng Bảy trở lên nơi đây hay bị lũ lụt, dân làng phải tạm nghỉ. Vì thế lễ tạ ơn luôn được mọi người quan tâm, tự nguyện góp kinh phí lo liệu.
Lễ vật dâng tổ.
Lễ vật dâng tổ.
Lễ giỗ tổ được tổ chức long trọng nhằm ghi ân công đức tiền nhân, cầu an cho dân làng gốm...
Lễ giỗ tổ được tổ chức long trọng nhằm ghi ân công đức tiền nhân, cầu an cho dân làng gốm...

Tin liên quan