Thông tin Hội An được phản ánh trên báo chí từ ngày 01-10/4/2015

Từ ngày 01đến ngày 10/4 các báo đã có hơn 30 tin, bài viết về Hội An, được Ban Biên tập tổng hợp đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Hội An – Website www.hoian.gov.vn mục Hội An qua báo chí, sau đây là một số tin, bài nổi bật:


Xem chi tiết nội dung thông tin Hội An qua báo chí.doc
 

Tin liên quan