Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và chuyên Lê Thánh Tông: Học sinh được đăng ký dự thi vào 2 lớp chuyên

UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt phương án tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và chuyên Lê Thánh Tông. Điểm mới đáng chú ý trong tuyển sinh năm nay là học sinh (HS) được đăng ký dự thi vào 2 lớp chuyên trong số 9 môn chuyên (trước đây HS chỉ được đăng ký dự thi vào 1 lớp chuyên).

Theo đó, HS đăng ký vào 2 lớp chuyên sẽ dự thi 3 môn chung là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 2 môn chuyên (2 môn chuyên không cùng trong một buổi thi). Cách xét tuyển vào từng lớp chuyên là từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu, nếu HS trúng tuyển môn chuyên thứ nhất thì không được xét tuyển môn chuyên thứ hai. Một điểm mới nữa là điểm liệt năm nay được quy định cao hơn các năm trước, điểm bài thi môn chung nhỏ hơn 3, môn chuyên nhỏ hơn 4 bị coi là điểm liệt. Chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi trường là 280 HS với 8 lớp chuyên; trong đó các lớp chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học mỗi lớp 35 HS, lớp chuyên Sử - Địa 35 HS (Sử 18, Địa 17). Tuyển sinh sẽ trải qua 2 vòng: vòng 1 xét tuyển dựa vào kết quả học tập, đạo đức; vòng 2 thi tuyển diễn ra trong 3 ngày 2, 3 và 4.6.
Riêng tuyển sinh vào các trường Phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) tỉnh, Phổ thông DTNT huyện sẽ như các năm trước là xét tuyển; trong đó tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông DTNT tỉnh chỉ tiêu 140 HS, Trường Phổ thông DTNT Phước Sơn 105, Trường Phổ thông DTNT Nam Trà My 105, tuyển sinh lớp 9 Trường Phổ thông DTNT Nước Oa (Bắc Trà My) 120 HS, tuyển sinh lớp 6 các Trường Phổ thông DTNT huyện Tây Giang 70, Nam Giang 70, Đông Giang 105, Hiệp Đức 130.
X.PHÚ (baoquangnam.com.vn)

 

Tin liên quan