Tộc Nguyễn Viết (Thanh Hà): Tổng kết 15 năm xây dựng Tộc Văn hóa (2000-2015)

Tộc Nguyễn Viết (Thanh Hà) vừa tổ chức Đại hội lần thứ IV và tổng kết 15 năm xây dựng Tộc Văn hóa (2000- 2015). Hơn 1000 con cháu nội ngoại ở Hội An, ở An Quán, Cẩm Sa, Thanh Quýt (Điện Bàn), xã Đại Phong (Đại Lộc), ở thành phố Đà Nẵng, tỉnh Đắc Lắc, Thừa Thiên Huế đã về dự.

Đ/c Nguyễn Như Thương - Phó Phòng VH&TT, Cơ quan trực BCĐ XD Hội An – Thành phố văn hóa đã đến dự và trao quà

Dựa vào bộ phổ hệ bằng Hán văn của đại tộc Nguyễn Viết lập từ triều vua Cảnh Thịnh (1792), bộ chỉnh tu vào triều Gia Long thứ 5 (1806) và sử liệu về dòng họ Nguyễn Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng thì Ngài đức thủy tổ của tộc Nguyễn Viết là hậu duệ đời thứ 18 của Ngài Thái Tế Định Công Quốc Nguyễn Bặc.

Cùng với lịch sử hình thành và phát triển dòng họ, lịch sử xây dựng nhà thờ, mộ cổ, văn bia, gia phả, tông đồ, khí mảnh, liễn thờ …được tạo lập từ hàng trăm năm trước, trở thành tài sản vật thể vô giá luôn được tôn tạo, giữ gìn, phát huy.

Ngôi thờ đại tộc Nguyễn Viết tại phường Thanh Hà đã được UBND tỉnh Quảng Nam cấp bằng xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa. Hưởng ứng phong trào xây dựng tộc, họ văn hóa trên địa bàn thành phố, tộc Nguyễn Viết đã tích cực tổ chức phát động xây dựng Tộc Văn hóa, đến ngày 12.12.2000, tộc Nguyễn Viết được UBND thị xã Hội An quyết định công nhận tộc có đủ tiêu chuẩn, điều kiện xây dựng Tộc Văn hóa đầu tiên của phường Thanh Hà.

Năm 2003, được UBND Thành phố hỗ trợ 50% kinh phí, Hội đồng gia tộc đã vận động con cháu đóng góp kinh phí để cải tạo, nâng cấp, mở đường và trùng tu, xây dựng mới ngôi nhà thờ với tổng kinh phí trên 1 tỷ dồng.

Trong 15 năm qua, vận dụng thực hiện linh hoạt các nội dung Tộc ước với 5 chương, 21 điều phù hợp với từng thời gian, hoàn cảnh, Tộc Nguyễn Viết đã vận động, nhắc nhở con cháu thực hiện tốt và gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tại địa phương, thực hiện nghĩa vụ của công dân, thực hành tiết kiêm, phát triển kinh tế gia đình.

Con cháu trong tộc đã đóng góp 230 triệu đồng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài, chăm sóc trẻ em, vì người nghèo; ngoài ra, tộc còn vận động con cháu đóng góp hàng chục triệu đồng ủng hộ nhân dân ở các vùng bị bão lụt, các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa, biên giới, hải đảo.

Các hoạt động tương thân, tương trợ, giúp nhau lúc hoạn nạn khó khăn, tổ chức chu đáo việc hiếu, việc tang, mừng thọ trên tinh thần giản lượt, tiết kiệm, văn minh …được làm thường xuyên. Đã giúp đỡ và chia sẻ 90 trường hợp bị hoạn nạn, đau ốm bệnh tật, xóa 5 nhà tạm với số tiền, ngày công, hiện vật với tổng kinh hàng chục triệu đồng. Con cháu trong Tộc đã tích cực tham gia đóng góp, hiến đất xây dựng đường bê tông.

Qua 15 năm, Chi hội khuyến học của tộc đã khen thưởng, tặng quà cho hơn 1 ngàn lượt con cháu học giỏi ở các cấp học, 94 lượt gia đình đạt gia đình hiếu học với số tiền 105 triệu đồng. Giúp đỡ 60 triệu đồng, trong đó có 15 xe đạp, 52 bộ sách giáo khoa, hàng chục bộ quần áo mới, hàng trăm quyển vở và đồ dùng học tập cho 320 cháu có hoàn cảnh khó khăn học giỏi.

Những năm đầu xây dựng gia đình văn hóa trong gia tộc mới đạt từ 70% đến 75% , đến những năm gần đây đã phấn đấu đạt từ 85% đến 93% , trong đó gia đình tiêu biểu và cá nhân xuất sắc chiếm tỷ lệ từ 25% đến 30%. Điều đáng ghi nhận là con cháu không có ai vi phạm pháp luật, không có người sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ em vi phạm các tệ nạn xã hội và bỏ học giữa chừng.

Nhiều con cháu trong tộc chuyên cần, chăm chỉ làm ăn, đầu tư cải tạo vườn tạp, phát triển thâm canh kinh tế vườn mang lại nhiều hiệu quả kinh tế,có đời sống khá. Tiêu biểu có Nguyễn Viết Ai (khối Bàu Súng - Thanh Hà), Nguyễn Viết Ninh, Nguyễn Viết Cước (thôn Bầu ốc Thượng - Cẩm Hà) là những nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh..../.

NHƯ BÌNH
 

Tin liên quan