Sản lượng khai thác thủy sản 4 tháng đầu năm đạt 3.832 tấn

4 tháng đầu năm 2015, sản lượng khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Hội An đạt 3.832 tấn.

Trong đó, sản lượng có khả năng xuất khẩu đạt 1.429 tấn. Một số nghề khai thác đạt hiệu quả như lưới kéo đôi, lưới quét, lưới chuồn.

Diện tích tôm thả nuôi đạt 166ha/192,4ha, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 50 tấn./.

BBT
 

Tin liên quan