Tổ chức đợt chiếu phim phục vụ thiếu nhi trong dịp hè 2015

Từ ngày 01/6, Rạp chiếu phim Hội An (47- Phan Châu Trinh), tổ chức các xuất chiếu phục vụ miễn phí vào lúc 15h00 đến 16h30 ngày 01/6 và chiều chủ nhật của tuần thứ 2 và thứ 4 trong tháng 6,7,8/2015. Ngoài ra, Rạp sẽ tổ chức các xuất chiếu theo yêu cầu đăng ký của các đơn vị (có thu phí).